Jdi na obsah Jdi na menu
 


Maturanti

Instrukce pro žáky, kteří v souvislosti se státní maturitní zkouškou budou žádat o „přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky“ (PUP MZ) z důvodu již dříve prokázané poruchy učení.

 

 

 Studenti, kteří jsou průběžně sledováni v PPP pro poruchu učení, mohou požádat o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (dále jen PUP MZ) a mohou konat státní maturitu v příslušném režimu na základě posudku z PPP nebo SPC ve smyslu platné vyhlášky č. 177/2009.

 

 

Kritéria PPP Jihlava

 

  • PPP Jihlava se pro PUP MZ věnuje pouze studentům s již dříve prokázanou poruchou učení ( pouze dyslexie, dysgrafie, dysortografie)  a s ostatními poruchami ve smyslu ADHD, ADD a psychiatrickými onemocněními. Studenti s tělesným a smyslovým postižením se musí obrátit na speciálně pedagogické centrum (SPC Jihlava,Demlova 28).
  • Jiné požadavky, než výše jmenované důvody , nevyřizujeme!
  • Porucha učení musí být již dříve prokázána, a to nejdéle v době docházky na SŠ. 
  • Uzpůsobení podmínek pro žáky s SPU by mělo být realizováno již po dobu docházky žáka na SŠ a žák by měl být na ně zvyklý, měl by umět pracovat  s pomůckami a efektivně využívat navýšený čas. 
  • Bez problémů lze vyřídit pouze žádosti maturantů, kteří mají maximálně dva roky starou zprávu z vyšetření potvrzující trvání poruchy učení na SŠ.   Má-li maturant zprávu starší než dva roky, musí absolvovat v termínu, který mu přidělí PPP, podrobné kontrolní vyšetření. K tomuto vyšetření je nutné se včas /nejpozději během října/ v PPP přihlásit.

 

 

Dále je k vyšetření potřeba zajistit vyplněný Dotazník pro SŠ / viz. sekce Dokumenty/

Tento dotazník maturant předá vyučujícímu českého a cizího jazyka k vyplnění. Vyplněný dotazník podepsaný pedagogem a s razítkem školy maturant následně osobně donese k vyšetření do PPP.

 

Doporučení k PUP MZ v elektronické podobě do systému CERMAT zadává v PPP pouze proškolený pracovník a po uzavření systému ze strany CERMATu již nelze posudky dodatečně vložit, opravit nebo doplnit.

 

Upozorňujeme, že vydané doporučení spočívá  pouze v  úpravě podmínek při státní maturitní zkoušce (např. přiděleného určitého času navíc na zpracování písemné práce, vyrovnání handicapu poruchy učení např. možností použít zvýrazňovač nebo formálně upravený testový materiál,  vyčlenění mimo ostatní spolužáky do samostatné místnosti apod.), nejedná se o úlevy či mírnější hodnocení výsledků a výkonů maturanta.

 

Upozorňujeme, že na maturitním vysvědčení je uvedeno, že maturitní zkouška byla provedena s přiznaným uzpůsobením podmínek.

 

PPP velmi přísně posuzuje adekvátnost  PUP MZ, proto prosíme, důsledně respektujte výše uvedená kritéria pro podání žádostí.

 

 

Děkujeme za pochopení.