Jdi na obsah Jdi na menu
 


Služby

 Služby pro rodiče a děti

· diagnostika (všeobecná i diferenciální)
· práce s dětmi rozumově mimořádně nadanými (diagnostika, vedení,   doporučení IVP,kontakty na další organizace)
· psychologické poradenství
· pedagogické poradenství
· terapie, psychoterapie:- individuální - rodinná - skupinová
· konzultace
· ambulantní péče zvláště v oblasti specifických poruch učení
· sebepoznávací, rozvíjející a podpůrné skupinky
· kurzy grafomotoriky, KUPOZ
· relaxační i jiné techniky
 
Dále zajišťujeme odbornou praxi studentům VŠ a VOŠ. Spolupracujeme s lékaři, soudy, Policií ČR, službami sociální péče a poradenskými zařízeními v regionu. Zpracováváme písemné podklady pro jednání jiných organizací
 
 
 
Služby pro školy a učitele
· depistáže
· návštěvy školských zařízení (MŠ, ZŠ, speciálních škol a jiné)
· pravidelné či jednorázové konzultace ve školách dle dohody 
· posouzení třídních kolektivů pomocí sociometrie
· metodická pomoc pro učitele dle potřeb
· spolupráce s metodiky prevences výchovnými poradci s dysl. asistenty
· organizace seminářů, přednášek