Jdi na obsah Jdi na menu
 


Specifické poruchy učení

 

Specifické poruchy učení (SPU)

- je souhrnný název pro skupinu poruch, které se projevují obtížemi v nabývání a užívání určitých dovedností (např. čtení, psaní, počítání, atp.) při zachovaném intelektu. Mezi specifické poruchy učení patří:
Dyslexie
Je specifická porucha čtení projevující se v některých případech již v úplných počátcích čtení při rozpoznávání a zapamatování si jednotlivých písmen, zvláště pak v rozlišování písmen tvarově podobných (b-d, s-z, t-j apod.) Problémové může být i rozlišení zvukově podobných hlásek (a-e-o, b-p) Obtíže nastanou při spojování hlásek v slabiku a posléze souvislé čtení slov Obtíže se takto postižených dětí se promítají do rychlosti čtení, správnosti čtení a porozumění
Dysortografie
Specifická porucha pravopisu znemožňující dítěti správné zapsání všech písmen ve správném pořadí včetně délek, měkkosti. Často souvisí s dyslexií a s dysgrafií. Obraz obtíží se během vývoje mění (1.-3. tř. velké množství dysortografických chyb – zejména vynechávky písmen, záměny, inverze, zkomoleniny, vynechávání délek hlásek, chyby v měkčení). Při kvalitní péči dělá dítě méně chyb, ale na správné zapsání potřebuje více času než ostatní žáci – v časově limitovaných úkolech typu diktáty, pětiminutovky se dysortografické chyby objevují důležité je poskytnou dětem dostatek času a více preferovat ústní zkoušení.
Dysgrafie
Specifická porucha psaní, která postihuje zejména schopnost napodobit tvar písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, písmo je neuspořádané, těžkopádné, neobratné. Děti píší pomalu, namáhavě, často chybně drží psací náčiní. Přílišné soustředění na grafickou stránku písma způsobuje neschopnost soustředit se na pravopisné jevy.
Další DYS… poruchy
·         Dyskalkulie – specifická porucha matematických schopností. Porucha se týká základních početních úkonů (např. sčítání, odčítání).
·         Dyspinxie – specifická porucha kreslení je charakteristická nízkou úrovní kresby dítěte. Dítě zachází neobratně s tužkou. Nedokáže trojrozměrné předměty ztvárnit na papír.
·         Dysmúzie – specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce hudby, projevuje se obtížemi v rozlišování tónů, dítě si nepamatuje melodii, není schopno reprodukovat rytmus.
·         Dyspraxie – specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony, může se projevit jak při běžných denních činnostech, tak ve vyučování – též specifická vývojová porucha motorické

 

Publikace nejčastěji užívané k reedukaci SPU
Všechny uvedené publikace můžete zakoupit v prodejně učebnic ALBRA nebo objednat v DYS-centru.
Pro nápravu DYSLEXIE lze doporučit tyto publikace:
·         Cvičení pro rozvoj čtení; P. Svoboda, PORTÁL
·         Cvičení pro dyslektiky: V.; O. Zelinková, DYS
·         Čítanka pro dyslektiky I., II., III., IV.díl; TOBIÁŠ
·         Čtení mě baví I.díl, II.díl; Zelinková, DYS
·         Čtení pro mne; J. Bednářová, PPP BRNO
·         Čtenářské tabulky - základní soubor; J. Novák, TOBIÁŠ
·         Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor; J. Novák, TOBIÁŠ
·         Dyslexie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H
·         Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek; O.Zelinková, DYS
·         Když dětem nejde čtení 1., 2., 3.; S. Emmerlingová, PORTÁL
·         Nauč mě správně číst; H. Tymichová, PRÁCE
·         Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč)
·         Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ; R.Šup
·         Základy čtení I., II.; Z.Michalová, TOBIÁŠ
Pro nápravu DYSORTOGRAFIE lze doporučit tyto publikace:
·         Dysortografie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H
·         Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl; TOBIÁŠ
·         Cvičení pro dyslektiky: I.- VI.; O. Zelinková, DYS
·         Psaní mě baví; O.Zelinková, DYS
·         Psaní s hraním; J. Bednářová, PPP BRNO
·         Barevná pravidla; Z.Michalová, MM
·         DiPo – Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem; OLDIPO s.r.o,
·         Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení; Věra Pokorná
Pro nápravu DYSGRAFIE lze doporučit tyto publikace:
·         Co si tužky povídaly; J. Bednářová, COMPUTERPRESS
·         Dysgrafie; D. Jucovičová, H. Žáčková,D+H
·         Čáry máry I., II., Z. Michalová,
·         Šimonovy pracovní listy 5., 9., 12., PORTÁL
·         Jedním tahem, Uvolňovací grafomotorické cviky; J. Bednářová, R. Šmarda, DYS
Pro nápravu DYSKALKULIE
·         Početní představy 1, 2, 3, 4; Z. Michalová
Pro nápravu deficitů DÍLČÍCH FUNKCÍ lze užít tyto publikace:
·         Smyslové vnímání; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H
·         Zrakové vnímání. Optická diferenciace I., II.; J. Bednářová, DYS
·         Sluchová analýza a syntéza; O. Zelinková
·         Hrajeme si s písmeny; O. Zelinková
·         Prostorová orientace; J. Bednářová, PPP BRNO